Privacy policy

Vragen? 0900-24 07 365 (normaal tarief)
  1. Beheer

De website Nederlandisoleert.nl staat onder beheer van NEDERLAND ISOLEERT B.V.

  1. Gegevens van bezoekers

2.1. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.Nederlandisoleert.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2.2. NEDERLAND ISOLEERT zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. NEDERLAND ISOLEERT kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
2.3 Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2.4 Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product of dienst waarvan NEDERLAND ISOLEERT denkt dat het kan bijdragen tot het beter isoleren van uw woning.

  1. Gegevens die door de klant verstrekt worden

NEDERLAND ISOLEERT kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
3.1. Het verwerken van de bestelling.
3.2. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

  1. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. NEDERLAND ISOLEERT kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door NEDERLAND ISOLEERT voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

  1. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan NEDERLAND ISOLEERT zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven, behalve de partners van NEDERLAND ISOLEERT die de isolatiewerkzaamheden uitvoeren. Wanneer de wet dat verreist zal NEDERLAND ISOLEERT echter de gewenste gegevens verstrekken.

  1. Cookies

6.1. NEDERLAND ISOLEERT maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan WebsiteSupporters.com de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
6.2. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
6.3. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

  1. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij NEDERLAND ISOLEERT, gebruik hiervoor ons contactformulier.

  1. Disclaimer

NEDERLAND ISOLEERT is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken. Zo weet u of er iets veranderd is.

Deze privacy statement is opgemaakt op 1 september 2012